Aan en verkoop van Onroerend Goed

Holland Agro Groep is altijd op zoek naar beleggings- en handelsobjecten door heel Nederland, u kunt hierbij denken aan:

  • Landbouwgrond, complete melkvee- en akkerbouwbedrijven.
  • Bedrijfspanden (het liefst hallen met een klein percentage kantoor)
  • Zorgobjecten, te denken aan oude bejaardentehuizen of panden met bestemming bijzondere of maatschappelijke doeleinden minimaal geschikt voor 20 personen.
  • Winkels.
  • Studentenhuisvesting.
  • Industriegronden waar hallen gebouwd kunnen worden.
  • Sale lease back constructies.
  • Industrieel erfgoed.
  • Ontwikkelingsgronden die bebouwd kunnen worden.
  • Binnenstedelijke herontwikkeling locaties.

Mocht u hierover beschikken en wilt u dit, neem dan vrijblijvend contact met ons op.